Zaburzenia integracji sensorycznej - jak terapia może pomóc?

Zaburzenia integracji sensorycznej - jak terapia może pomóc?

Zaburzenia integracji sensorycznej to problem, z którym boryka się wiele dzieci. Objawy tego zaburzenia mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Dzieci często miewają trudności w radzeniu sobie z bodźcami sensorycznymi, takimi jak dźwięki, dotyk, zapachy czy światło. Mogą być one dla nich zbyt intensywne lub wręcz przeciwnie - zbyt słabe, co prowadzi do nieprawidłowych reakcji i trudności w nauce czy w relacjach społecznych.

Na czym polega terapia zaburzeń integracji sensorycznej?

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej polega na stymulowaniu i regulowaniu zmysłów u pacjenta, który ma trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych. Terapeuci wykorzystują różne narzędzia i metody, które mają na celu poprawę funkcjonowania zmysłów pacjenta oraz jego zdolności do radzenia sobie z bodźcami sensorycznymi. Terapia integracji sensorycznej jest procesem długotrwałym i wymaga zaangażowania zarówno terapeuty, jak i pacjenta oraz jego rodziny. Terapia składa się z sesji terapeutycznych, które odbywają się cyklicznie. W domu pacjent może wykonywać ćwiczenia, które zaproponował mu terapeuta.

Jakie narzędzia pomagają w terapii zaburzeń integracji sensorycznej?

Narzędzie, inaczej pomoce do integracji sensorycznej łagodzą objawy i są niezbędne podczas sesji terapeutycznych. Dzięki nim terapia może być bardziej skuteczna. Jedną z popularnych pomocy jest poduszka sensoryczna, która może spełniać rolę ruchomej ścieżki sensorycznej lub obciążać głowę, nogi czy plecy. Ma na celu stymulowanie zmysłu dotyku, słuchu i wzroku. Dodatkowo, poduszki mogą być wykorzystywane do ćwiczeń równowagi oraz koordynacji ruchowej. Inną pomocą do terapii integracji sensorycznej są rękawice sensoryczne. Mają one na celu stymulowanie zmysłu dotyku, a także poprawę koordynacji ruchowej. Rękawice sensoryczne posiadają różne faktury, dzięki czemu pacjenci mogą ćwiczyć rozpoznawanie różnych rodzajów nacisku. Mogą być one również wykorzystywane do ćwiczeń manualnych oraz pracy nad percepcją ciała.

Jakie są metody terapii integracji sensorycznej?

Podstawową metodą terapii integracji sensorycznej jest odkrywanie i eksplorowanie różnych rodzajów bodźców sensorycznych. W terapii wykorzystywane są różne, wspomniane wcześniej pomoce. Pacjent jest zachęcany do eksplorowania i odczuwania różnych faktur, kolorów, dźwięków, zapachów czy smaków. Terapeuci stosują również ćwiczenia, które mają na celu poprawę równowagi, koordynacji ruchowej oraz percepcji ciała. Pacjent może również wykonywać ćwiczenia, takie jak przeskakiwanie przez przeszkody, balansowanie na piłkach czy ćwiczenia ruchowe w wodzie. Przede wszystkim najważniejsze jest, aby ćwiczenia były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.